Pyłek gruszki

  • Kwiat gruszy w proszku do zapylania gruszy

    Kwiat gruszy w proszku do zapylania gruszy

    Funkcja pyłku: Ponieważ większość gruszek na świecie jest odmianami samoniezgodnymi, zaleca się stosowanie sztucznego zapylania.Chociaż wydaje się, że zwiększa to koszty sadzenia, przekonasz się, jak mądry byłeś w tym czasie w okresie żniw.Z naszego eksperymentu wynika, że ​​należy dokonać porównania dwóch sadów, w których sad A jest zapylany przez podłoże naturalne, a sad B jest zapylany przez sztuczne zapylenie krzyżowe określonych odmian.Konkretne dane w momencie zbioru są porównywane w następujący sposób: udział wysokiej jakości owoców handlowych w sadzie A wynosi 60%, aw sadzie B 75%.Plon sadów ze sztucznie wspomaganym zapylaniem jest o 30% wyższy niż sadów z zapyleniem naturalnym.Dzięki temu zestawowi liczb dowiesz się, jak mądrze jest wykorzystywać pyłek naszej firmy do zapylania dysymilacyjnego.Korzystanie z proszku kwiatowego gruszki firmy może skutecznie poprawić szybkość wiązania owoców i jakość owoców komercyjnych.