Pyłek Śliwkowy

  • Pyłek do zapylania śliw o wysokim współczynniku kiełkowania

    Pyłek do zapylania śliw o wysokim współczynniku kiełkowania

    Większość drzew śliwy ma cechy samoniezgodności.Chociaż niektóre odmiany mogą osiągnąć samozapylenie, okazuje się, że zastosowanie technologii zapylania krzyżowego w sadzie odmian samozapylających umożliwi rolnikom uzyskanie większych zbiorów.Dlatego zdecydowanie zaleca się sztuczne zapylanie śliwki w celu utrzymania stabilnego tempa zawiązywania owoców przez śliwę.Chociaż może się wydawać, że zwiększa to koszty sadzenia, przekonasz się, jak mądry jesteś w okresie żniw.Z naszego eksperymentu wynika, że ​​należy porównać dwa sady, w których sad A zapylany jest naturalnym podłożem, a sad B zapylany jest sztucznym zapylaniem krzyżowym określonych odmian.