Sprzęt do kontroli jakości

Sprzęt do kontroli jakości1

Szybkość kiełkowania jest bardzo dobra

Sprzęt do kontroli jakości 2

Wykrywanie szybkości kiełkowania

Sprzęt do kontroli jakości3

Kontrola szybkości kiełkowania

Sprzęt do kontroli jakości4

Eksperymentalna obserwacja szybkości kiełkowania

Sprzęt do kontroli jakości5

Ziarna pyłku

Sprzęt do kontroli jakości6

Laboratorium