Wprowadzenie do zespołu

Dysponujemy profesjonalnym zespołem zajmującym się zbieraniem, transportem i przetwarzaniem kwiatów, aby używać wysokiej jakości pyłku w celu zwiększenia plonów i dochodów sadu dla wszystkich rolników.
Ponadto profesjonalni technicy rolni dostarczają rolnikom na całym świecie rozwiązania do sztucznego zapylania, aby rozwiązać profesjonalne problemy drzew owocowych w sadach, takie jak brak owoców, mniej owoców, bardziej zdeformowane owoce i mniej środków do zapylania.Ponadto może również realizować diagnostykę wideo połączenia sieciowego i wskazówki na miejscu w celu rozwiązania problemów.
Wreszcie pracownicy produkcyjni, naukowcy i technicy naszej firmy życzą rolnikom dobrych zbiorów.